+7(343)266-30-70 tokoshoper@gmail.com

SPI 30 5060 [5V, 12V] стандарт

Лента SPI 2-5000GR 12V RGB (5060, 150 LED x3)
Артикул: 26371
Производитель: ARLIGHT
555 руб
Лента SPI 2-5000P 5V RGB (5060, 150 LED x1)
Артикул: 26380
Производитель: ARLIGHT
413 руб
Лента SPI 2-5000PS 12V RGB (5060, 150 LED x3)
Артикул: 026371(1)
Производитель: Arlight
543 руб
Лента SPI 2-5000 12V RGB (5060, 150 LED x3)
Артикул: 26368
Производитель: ARLIGHT
307 руб
Лента SPI 2-5000P 12V RGB (5060, 150 LED x3)
Артикул: 26370
Производитель: ARLIGHT
413 руб
Лента SPI 2-5000SE 5V RGB (5060, 150 LED x1)
Артикул: 26379
Производитель: ARLIGHT
378 руб
Лента SPI 2-5000GR 5V RGB (5060, 150 LED x1)
Артикул: 26381
Производитель: ARLIGHT
313 руб
Лента SPI 2-5000 5V RGB (5060, 150 LED x1)
Артикул: 26373
Производитель: ARLIGHT
313 руб
Лента SPI 2-5000SE 12V RGB (5060, 150 LED x3)
Артикул: 26369
Производитель: ARLIGHT
378 руб
Лента SPI 2-5000P 12V RGB (5060, 150 LED x3)
Артикул: 026370(1)
Производитель:
2 184 руб