+7(343)266-30-70 tokoshoper@gmail.com

SPI 60 5060 2x [5V, 12V, 24V] автоном

Лента SPI-5000SE-AM 12V RGB (5060, 300 LED x3,1804)
Артикул: 21874
Производитель: ARLIGHT
862 руб
Лента SPI-5000P-AM 5V RGB (5060, 300 LED x1, 2812)
Артикул: 22185
Производитель: ARLIGHT
944 руб
Лента SPI-5000P-AM 12V RGB (5060, 300 LED x3,1804)
Артикул: 21230
Производитель: ARLIGHT
1 033 руб
Лента SPI-5000P-5060-60 24V Cx6 RGB-Auto (12mm, 13.2W, IP66)
Артикул: 026570(1)
Производитель: Arlight
938 руб
Лента SPI-5000-AM 24V RGB (5060, 60 LED/m, x6)
Артикул: 26765
Производитель: Arlight
782 руб
Лента SPI-5000SE-AM 24V RGB (5060, 60 LED/m, x6)
Артикул: 27613
Производитель: Arlight
895 руб
Лента SPI-5000P-AM 24V RGB (5060, 60 LED/m, x6)
Артикул: 26570
Производитель: Arlight
838 руб
Лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (10mm, 13.2W, IP20)
Артикул: 021229(1)
Производитель: Arlight
791 руб
Лента SPI-5000-5060-60 12V Cx3 RGB-Auto (Black 10mm, 13.2W, IP20)
Артикул: 024600(1)
Производитель: Arlight
853 руб
Лента SPI-5000-AM 12V RGB (5060,300 LED x3,1804, Black)
Артикул: 24600
Производитель: ARLIGHT
779 руб